Onze Netwerken

Regionale samenwerking is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgaven. Wij staan daarbij voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende lokale en regionale netwerkgroepen. Hieronder vind je een overzicht van de netwerkgroepen die wij coördineren. Voor meer informatie over een van de netwerkgroepen, neem je contact op met de genoemde contactpersoon.

Netwerkgroepen voor strategische arbeidsmarktvraagstukken

Bestuurlijk netwerk

Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk de regionale arbeidsmarktambities en –agenda vast te stellen. Daarbij wordt gesproken over een langetermijnvisie en kortetermijnacties. Bijeenkomsten van dit netwerk worden branchegericht georganiseerd.
Deelnemers: bestuurders en directieleden van werkgevers, waar nodig aangevuld met vertegenwoordigers uit het onderwijs.
Contactpersoon: Coralie Elmont, 06 - 82 73 99 70, C.Elmont@zorgzijnwerkt.nl

HR-eindverantwoordelijken

Dit is een platform voor regionale kennismaking, netwerken en inhoudelijk het gesprek voeren over actuele thema’s en projecten, die allemaal bijdragen aan het regionale arbeidsmarktprogramma. Tijdens bijeenkomsten van deze netwerkgroep wordt gesproken over de strategische arbeidsmarktvraagstukken en hoe we deze verder kunnen brengen in de regio en de eigen organisatie.
Deelnemers: HR-eindverantwoordelijken van leden.
Contactpersoon: Michel Winnubst, 06 - 82 73 06 69, M.Winnubst@zorgzijnwerkwerkt.nl

Netwerkgroepen voor thematische arbeidsmarktvraagstukken

Netwerkgroep Behoud

Het doel van deze netwerkgroep is de uitwisseling van actuele kennis op het gebied van het behoud van medewerkers. Hiermee proberen we onder andere te weten te komen welke vraagstukken er spelen op dit vlak, zodat we daar als werkgeversvereniging op in kunnen spelen. Deelnemers: Arbo- en vitaliteitsmedewerkers.
Contactpersoon: Nicolien Verhage, 06 - 82 73 67 21, N.Verhage@zorgzijnwerkwerkt.nl 

Recruitersnetwerk

In het recruitersnetwerk willen we, naast netwerken, ook samen op trekken als het gaat om het vinden van de ‘perfecte’ zorgmedewerker en (regionale) mobiliteit. Dit doen wij door het delen en uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen.
Deelnemers: Recruiters.
Contactpersoon: Linda van der Veer, 06 - 82 73 25 72, L.VanderVeer@zorgzijnwerkt.nl

Netwerkgroep regionale diensten

In deze netwerkgroep wordt gewerkt aan het creëren van meer (zij)instroom voor de zorg en welzijn. Dit doen wij samen met loopbaancoaches en werkadviseurs uit het publieke sociaal domein: gemeente, UWV en Werkgevers Service Punt.
Deelnemers: werkadviseurs en coördinatoren zorg en welzijn vanuit gemeenten/UWV/WSP
Contactpersoon: Monique van der Heijden, 06 - 86 84 48 17, Monique@care2care.nl

Netwerkgroepen voor opleidingsvraagstukken

Regionaal Opleiders Netwerk Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Binnen dit netwerk komen verschillende opleidingsadviseurs van regionale zorgorganisaties van alle branches van GGZ tot VVT bij elkaar. Met elkaar worden kennis en ervaringen gedeeld. Zo wordt gezorgd voor kwalitatief (nog) betere zorg binnen de regio. De voorzitter van het Regionaal Opleiders Netwerk is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. 
Deelnemers: opleidingsadviseurs, mede ondersteund door S-BB
Contactpersoon: Marlies Rosenbrand, 06 - 82 72 07 44, M.Rosenbrand@zorgzijnwerkwerkt.nl

Regionaal StagePlatform Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Vanuit het stageplatform is structureel overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties, om samen de regionale situatie met betrekking tot stages te verbeteren. Er is een voor- en najaarsoverleg. Daarnaast vinden er thematische overleggen plaats op onderwerpen gerelateerd aan stageplaatsen die zowel de zorg- als onderwijsorganisaties aangaan. De voorzitter van het Regionaal Stage Platform is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. 
Deelnemers: stageadviseurs en vertegenwoordigers uit het onderwijs.
Contactpersoon: Marlies Rosenbrand, 06 - 82 72 07 44, M.Rosenbrand@zorgzijnwerkwerkt.nl

Opleidersplatform jeugd- en gezinsprofessionals Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

In deze netwerkgroep vindt overleg plaats tussen de opleidingsadviseurs van werkgevers uit de jeugdzorg. Het doel hierbij is kennisdeling en ervaringen uitwisseling, gericht op branchevraagstukken over het opleiden in de jeugdhulp. De trekkers van het platform zijn Willy Harkink (Middin), Marlieke Koops (Forensisch Centrum Teylingereind) en Esmeralda van Gilst (Leger des Heils).
Deelnemers: opleidingsadviseurs uit werkgevers uit de jeugdzorg.
Contactpersoon: Marlies Rosenbrand, 06 - 82 72 07 44, M.Rosenbrand@zorgzijnwerkwerkt.nl

Netwerk opleiden Midden-Holland

In deze netwerkgroep wordt kennis gedeeld en afspraken gemaakt over lokale opleidingsvraagstukken. Hierbij wordt ook gewerkt aan regionale beleidsontwikkeling over het opleiden in de regio. Bij deze netwerkgroep zitten naast de opleidingsadviseurs van werkgevers en vertegenwoordigers uit het onderwijs ook de gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland aan tafel.
Deelnemers: stageadviseurs, vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland.
Contactpersoon: Lies Lokkerbol, 06 - 18 50 29 90, Lies@care2care.nl

Netwerk opleiden Zuid-Holland Noord

In deze netwerkgroep is er overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties. Het doel van het netwerk is drieledig: kennisuitwisseling, netwerken en het bespreken van projecten uit het regionale arbeidsmarktprogramma.
Deelnemers: stageadviseurs, vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland.
Contactpersoon: Lies Lokkerbol, 06 - 18 50 29 90, Lies@care2care.nl

ZorgZijn Werkt en Care2Care gaan in 2021 samen.  Een groot deel van deze netwerkgroepen staan open voor deelnemers uit beide regio’s. De netwerkgroepen voor opleidingsvraagstukken zijn lokaal georganiseerd. Er wordt voor deze netwerken gekeken wat er georganiseerd gaat worden voor de gehele (nieuwe) regio van ZorgZijn Werkt en Care2Care en naar wat er lokaal georganiseerd blijft.

Ook deelnemen?

Samen met werkgevers, werknemers en andere partners brengen we de arbeidsmarkt in balans. Samen leren, delen en successen vermenigvuldigen. Daar zit de meerwaarde van het samenwerkingsverband in Rijn Gouwe voor een evenwichtige arbeidsmarkt. Word ook deelnemer van Care2Care en profiteer van diverse voordelen. 

  • Toepasbare arbeidsmarktinformatie
  • Samenwerken met werkgevers en andere partners
  • Kennisdeling en -ontwikkeling
  • Ondersteuning van (toekomstige) zorgprofessionals
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.