Thema's / Anders werken en organiseren

Acute zorg werkt samen in pilot zorgcoördinatie

De acute zorg en de ambulancezorg staan onder druk. Dit blijkt onder andere uit de Marktscan acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vraag naar acute zorg neemt toe (stijging van 5,5% tussen 2015 en 2018 in Midden-Holland) en het wordt steeds moeilijker om die zorgvraag te beantwoorden op het juiste moment en door de juiste zorgverlener. Samenwerking en zorgcoördinatie zijn noodzakelijk om de toegankelijkheid van zorg op de lange termijn te garanderen.

Personeelstekort bij de ambulancezorg

Net als andere branches in Zorg en Welzijn, kampt de ambulancezorg met personeelstekorten. Dankzij de toenemende zorgvraag in combinatie met de uitstroom van professionals adviseert het Capaciteitsorgaan (2018) om de komende jaren landelijk 310 ambulancezorgprofessionals per jaar in te laten stromen. Dit is fors meer dan de afgelopen jaren.

Betere triage als sleutel voor optimale inzet

De sleutel voor een optimale inzet van zorg ligt in goede triage: welke zorg heeft de patiënt nodig, met welke urgentie en wie kan deze zorg het beste leveren. Daarom sloegen de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM), Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (HAP HSR), Activite, Marente en Topaz de handen ineen voor betere triage en zorgcoördinatie in de regio.

Marthe Cramer, hoofd operationele dienst bij de RAVHM en projectleider van de pilot, vertelt: ‘Als wij de patiënt nu en in de toekomst de beste zorg willen blijven verlenen, moeten we de werkprocessen wezenlijk anders gaan inrichten. We moeten veel meer met elkaar gaan samenwerken.’

Wat houdt de pilot zorgcoördinatie precies in?

Cramer: 'Om ervoor te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg van de juiste zorgverlener op het juiste moment en op de juiste locatie ontvangen, is het noodzakelijk dat we de zorg samen gaan coördineren. Het zou voor patiënten en zorgverleners efficiënter werken zijn als zorgvragen bij één gezamenlijk loket terecht komen.

Om dit te realiseren, werken we aan de inrichting van één fysiek zorgcoördinatiecentrum. Hierbij ontwikkelen we samen met de aangesloten zorgaanbieders een gezamenlijk triageprotocol met als uitgangspunt om op dezelfde manier te beoordelen en te triëren. Het gaat daarbij specifiek om meldingen die met de nodige spoed behandeld moeten worden, maar die niet levensbedreigend zijn. In levensbedreigende situaties wordt altijd de 112-meldkamer ingeschakeld. Er is een nauwe samenwerking tussen 112 en het zorgcoördinatiecentrum.'

Passende zorginzet volgens vast triageprotocol

Het team in het zorgcoördinatiecentrum werkt aan de hand van het vaste triageprotocol voor verschillende vormen van zorg. Zij beoordelen aan de telefoon welke zorginzet passend is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zelfzorgadvies door de huisarts, de inzet van een wijkverpleegkundige of een ambulance.

Regie vervolgzorg en zelfmanagement cliënten

Het zorgcoördinatiecentrum houdt de regie na de eerste zorginzet tot er goede zorgopvolging is. Daarna gaat de regie over naar andere zorgaanbieders of naar de patiënt zelf.

Wat zijn de doelstellingen van de pilot?

De primaire doelstelling van de pilot ligt volgens Cramer in het voorkomen van ‘zorgverspilling’. Ze vertelt: ‘Het komt nu geregeld voor dat patiënten meerdere instanties spreken voordat ze de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Door bij het eerste contact personeel doelmatiger in te zetten, ontvangt de patiënt sneller de zorg die hij/zij nodig heeft. Daarnaast richt de pilot zich ook op het efficiënter inrichten van de werkprocessen, waardoor er minder druk op zorgverleners ligt. Daarbij streven we ernaar om de zorg zoveel mogelijk thuis af te handelen, zodat we de ziekenhuizen waar mogelijk ontzien. Tot slot denken we dat we door een nauwere samenwerking in de telefonische triage ook efficiencywinst kunnen behalen, doordat we niet meer steeds naar elkaar aan het bellen zijn om zorgvragen over te dragen. Gezien het tekort aan triagisten zou dit een belangrijk winstpunt kunnen zijn.’

Wat zijn jullie bevindingen tot nu toe in de samenwerking?

Ondanks dat de pilot pas is gestart in april 2020, is er nu al winst behaald. ‘Bij de uitwerking in concrete protocollen en afspraken wordt het verschil in referentiekader heel zichtbaar. Iedere kolom spreekt zijn eigen taal en hierdoor ontstond er wel eens spraakverwarring. Dit zijn juist interessante dingen om van elkaar te leren. Het is echt een ontdekkingstocht,’ aldus Cramer.

Meer weten over dit onderwerp?

Maak kennis met de tien pilotregio's zorgcoördinatie, kijk dan op de website van Ambulancezorg Nederland of neem contact op met Marthe Cramer (mcramer@ravhm.nl).

De kennis die ik heb opgedaan tijdens de verbetertrajecten tijdens mijn master zet ik met veel plezier in voor Care2Care en onze leden.
Maartje Bouwens Projectleider Duurzame Inzetbaarheid & Innovatie maartje@care2care.nl
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.