Thema's / Behoud van medewerkers

DenkTraject Loopbaanontwikkeling in de zorgketen

In de toekomst zullen we meer zorg met minder handen moeten leveren. Het is daarom zaak om zorgmedewerkers te behouden voor de sector. Een van de manieren om dit te kunnen bereiken is door te investeren in de regionale mobiliteit. Zorgmedewerkers die op zoek zijn naar de volgende stap in hun loopbaan kunnen geholpen worden met meer inzicht in hun loopbaanmogelijkheden. Om deze reden is het project ‘Loopbaanontwikkeling in de zorgketen: een regionale routekaart’ opgericht.

Succesvolle kick-off bijeenkomst: breed draagvlak onder werkgevers voor samenwerking

Uit de kick-off bijeenkomst van 11 mei jl., waar ruim 25 deelnemers uit verschillende branches aan deelnamen, bleek een groot draagvlak om het personeelstekort aan te pakken door te investeren in regionale mobiliteit over de branches heen. Ditzelfde signaal kwam ook naar voren tijdens eerder georganiseerde visiebijeenkomsten op bestuurlijk niveau.

Naast het opgehaalde draagvlak werd tijdens de bijeenkomst een eerste inventarisatie gemaakt van de kaders van de routekaart. Hieruit werd duidelijk dat er specifiek behoefte is aan een routekaart met informatie over loopbaanmogelijkheden voor functiegroepen op basis van drie pijlers, te weten:

  • Krapte beroepen
  • Fysiek uitdagende beroepen (ook rekening houdend met oudere medewerkers)
  • Grote doorgroei beroepen (voor ambitieuze medewerkers)

Vervolg: concretisering routekaart met het DenkTraject

Om de kaders van de routekaart verder te concretiseren, organiseren we de komende maanden het vervolg van het DenkTraject Regionale Mobiliteit. Dit traject, bestaande uit zes DenkTank sessies, pakken we samen op met een delegatie van ambitieuze werkgevers. Verder gelden de volgende uitgangspunten bij het DenkTraject:

  • Het DenkTraject bestaat uit zes losse DenkTank sessies van 1,5 uur (zoals hierboven vermeld heeft de eerste sessie al plaatsgevonden op 11 mei).
  • Elke DenkTank kent een eigen delegatie van vertegenwoordigde werkgevers uit verschillende branches.
  • Tussen elke DenkTank zit een tussenperiode van ongeveer drie weken. Deze tussenperiodes worden benut om de routekaart te vormen dan wel uit te werken.
  • Heeft bij voorkeur twee ‘begeleiders’: een werkgever als lead en de projectleiders van Care2Care/ZorgZijn Werkt die het proces ondersteunen en faciliteren.

Gezocht!

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de regionale mobiliteit in Haaglanden en Rijn Gouwe én inspraak hebben in hoe de routekaart er uiteindelijk uit komt te zien? Meld je dan nu snel aan voor één of meer van de DenkTank sessies door te mailen naar Joyce Nihof via j.nihof@zorgzijnwerkt.nl of Maartje Bouwens via maartje@care2care.nl.

Planning DenkTraject Regionale Mobiliteit
De kennis die ik heb opgedaan tijdens de verbetertrajecten tijdens mijn master zet ik met veel plezier in voor Care2Care en onze leden.
Maartje Bouwens Projectleider Duurzame Inzetbaarheid & Innovatie maartje@care2care.nl
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.