Thema's / Instroom van nieuwe medewerkers

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Doel is om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers (behoud), opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. Wanneer een werknemer binnen een van deze groepen valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, HBO-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (kort- en langdurende) trainingen en opleidingen.

Subsidie SectorplanPlus

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen de coronacrisis het hoofd te bieden

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Hoogte vergoeding bekend

VWS heeft de hoogte van de vergoedingsbedragen voor medewerkers die in het kader van het coronavirus (COVID-19) extra instromen in Zorg & Welzijn vastgesteld. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt via vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Er worden twee vaste vergoedingsbedragen gehanteerd, namelijk:

  • 750 euro per medewerker waar een vorm van loon tegenover staat
  • 400 euro per medewerker waar geen vorm van loon tegenover staat

Als uw zorginstelling gebruik wil maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kunt u het volgende doen:

  1. Ga naar www.extrahandenvoordezorg.nl
  2. Vul het formulier in waarin u onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning uw zorginstelling behoefte heeft. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in uw regio die contact met u zal opnemen.
  3. Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie.
  4. Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject.

Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen. En dat is professionals die willen bijspringen in verband met de corona crisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus. Op deze manier kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties zich de komende periode volledig richten op het verlenen van zorg.

Zorginstellingen die geen opleidingsproject in tijdvak 4 hebben aangevraagd, wel extra (zorg)professionals hebben ingezet en dit niet via www.extrahandenvoordezorg.nl hebben gedaan, kunnen contact opnemen met de SectorplanPlus-projectleider van de werkgeversorganisatie uit hun regio als ze gebruik willen maken van de extra subsidiemogelijkheid.

Meer weten over SectorplanPlus?

Neem dan contact op met SectorplanPlus-projectleider Sandra Schouwenaars (sectorplanplus@care2care.nl / 06 11 73 58 62) of kijk op de website van SectorplanPlus.

Ik probeer zorginstellingen te helpen om zicht te krijgen op hun mogelijkheden en verplichtingen. Dit doe ik op basis van overzicht en structuur, waarbij ik oog probeer te houden voor de realiteit.
Sandra Schouwenaars Projectleider SectorplanPlus sectorplanplus@care2care.nl
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.