Thema's / Opleiden voor de toekomst

Regionaal Strategisch Opleidingsplan

Opleiden in de praktijk is niet weg te denken in de zorg. Om aan de vraag naar voldoende en bekwaam zorgpersoneel te voldoen, is het belangrijk dat organisaties zich bezighouden met het op de juiste manier opleiden van personeel. In de regio Rijn Gouwe is Care2Care de afgelopen maanden bezig geweest om inzicht te krijgen in welke omvang het opleiden bij de zorg– en welzijnsorganisaties plaatsvindt. We hebben in kaart gebracht wat de opleidingscapaciteit is bij 24 verschillende organisaties in de regio.

Opleidingscapaciteit RijnGouwe

We constateerden dat organisaties in de regio veel opleiden. Dat is positief! De opleidingscapaciteit is zo’n 10%, verdeeld over de regio en over de verschillende organisaties. Dit betekent dat 10% van het aantal medewerkers dat in dienst is een opleidingstraject volgt. In dit artikel delen we de bevindingen van het Regionaal Strategisch Opleidingsplan.

Voldoende opleidingsplaatsen

Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio zouden graag meer opleiden, maar hebben te maken met een maximaal aantal medewerkers die tegelijkertijd opgeleid kunnen worden. Een tekort aan werkbegeleiders zorgt er in sommige organisaties voor dat de capaciteit niet kan worden uitgebreid.

Op dit moment onderzoeken twee projecten in de regio RijnGouwe op welke wijze de werkbegeleiding verbeterd wordt en hoe de inzet met hulp van andere methodieken anders én efficiënter ingezet kan worden. Het gaat om de volgende twee projecten:

  • In het project van Groot Hoogwaak, ActiVite en Hozo draait het om onderzoek naar op welke wijze voldoende aandacht en begeleiding voor studenten kan worden gegeven, zodat zij de theorie in de praktijk kunnen toepassen.
  • In het project ‘Optimaal leerklimaat’ ontwikkelen de deelnemende organisaties handvatten voor werkbegeleiders om het leren in de praktijk vorm te geven. Zorgpartners Midden-Holland is de trekker van dit project. De andere deelnemers zijn: Groene Hart Ziekenhuis, Huize Winterdijk en de Zevenster.

Nieuwe opleidingstrajecten

Binnen de regio werken onderwijs en zorgorganisaties nauw samen om veel verschillende opleidingstrajecten uit te voeren. Mooi nieuws! Het gaat om de volgende opleidingstrajecten:

  • Project Radicale vernieuwing waardevol onderwijs (RVWO). Door: ActiVite, Topaz, DSV, mboRijnland en LOI.
  • Praktijkgestuurd leren. Door: ’s Heeren Loo en ROC Mondriaan
  • Zij–instroom. Door: VP4 Rivierduinen en LOI
  • Verbindend leren. Door: Marente, Libertas, LUMC, Gemiva-svg en mboRijnland.
  • Het nieuw op te zetten traject ‘Verbindend leren’. Door: de regio Zuid-Holland Noord en mboRijnland.
  • Gedifferentieerd richting de Zorg: voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Door: Zorgpartners Midden-Holland en mboRijnland.
  • Intersectorale BPV. Door: Zorgexpeditie, Zorgpartners Midden-Holland, GHZ, Huize Winterdijk, Fundis Welthuis en Vierstroom, Zevenster, Gemiva-SVG, Kwintes, mboRijnland, Hoornbeeckcollege en gemeente Gouda.

Hybride onderwijs: integratie theorie en praktijk

De basis van hybride onderwijs bestaat uit praktijkvragen. Dit betekent dat in plaats van theorielessen juist de praktijkcasussen leidend zijn bij deze vorm van onderwijs. Een essentieel onderdeel hierbij bestaat uit de vragen en wensen vanuit de zorgorganisaties. Een ander kenmerk van hybride onderwijs is dat organisaties vaak gebruikmaken van nieuwe leertechnologieën. Ook richten veel organisaties hun opleidingstrajecten in op de mogelijkheden van de student. Maatwerk dus. 

Keuze voor doelgroepen

Binnen de regio werken Zorgpartners Midden-Holland en mboRijnland mee aan het opleidingstraject ‘Gedifferentieerd richting de Zorg’. Dit traject is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om meer mensen op te leiden voor de zorg, ook mensen die in een regulier traject niet zover komen.

Met alle plezier deel ik de ervaring die ik heb op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.
Lies Lokkerbol Projectleider onderwijs - arbeidsmarkt & RAAT lies@care2care.nl
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.